مشخصات محصول : غلطک پشمی ترک
مشخصات محصول : غلطک پشمی ایرانی مشخصات محصول : غلطک پشمی اسفنجی