چسب کاغذی

مشخصات محصول : چسب کاغذی 2/5 سانت
مشخصات محصول : چسب کاغذی 4 سانت مشخصات محصول : چسب کاغذی 5 سانت